Home » İş Fikirleri » Sermayeli İş Fikirleri » Düğün Salonu Açmak

Düğün Salonu Açmak

Günümüzde en az sermaye ile en çok gelir getiren iş kolundan biride düğün salonlarıdır.Hesaplarımıza göre en temiz ve en çok kazanç sağlanabilecek bir bir iştir.

Yapmanız gereken biraz büyük bir boş yer ve birazda dekorasyon.Daha sonra ise gerekli prosedürleri yerine getirmektir.300-600 kişilik bir düğün salonu açmanın maliyeti yaklaşık 20-500 bir arasında değişmektedir.Bu açacağınız düğün salonuna göre değişiklik gösterebilir.

Düğün salonu açarak ne kazanacağınıza gelince düğün başına yaklaşık 1000-5000 TL arasında kar bırakmaktadır.buda aylık hesaplandığında 50000-250000 TL arasında bir gelir demektir.

Düğün salonu açmak isteyenler için gereken şartlar ise ;

*Bu tür işyerlerinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) ön şart olup iskan belgesi olmayan işyerleri ile alakalı müracaatlar işleme alınmamaktadır.

*Başvuru formu

*Emniyet Müdürlüğünden alınacak asayiş ve güvenlik uygunluk yazısı.

*Adli sicil belgesi (cumhuriyet başsavcılığından alınacak, mükellefin kendisi başvuracak)

*Sağlık Ocağı Tabipliğinden alınacak bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair rapor (mükellef kendisi başvuracak)

*Kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi

*Vergi levhası aslı ve fotokopisi

*1 adet nüfus cüzdanı sureti (muhtardan alınacak)

*1 adet ikametgah (muhtardan alınacak)

*İtfaiye Daire Başkanlığından alınacak itfaiye raporu

*Tapu senedi (fotokopi)

*Emlak – Çevre Temizlik Vergisi beyanı, borcu yoktur yazısı

*Açılacak yerin adres bilgi formu (Fen İşleri Müdürlüğümüzden alınacak kat: 6)
* Şahıslar için 2 adet renkli vesikalık fotoğraf
*Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa; tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı
*Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından
-Kuruluş ilanı,
-Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve kişiye ait ruhsat için gerekli belgeler.

Bunların yanında ayrıca ;

1- Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde ve konumda olmak
2- Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında olmamak
3- Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda bulunmamak
4- İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak gibi hususların mevcut olması gerekmektedir
5- Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina, tesis ve bunların müştemilatına 100 metreden yakın mesafede bulunmamak
6- Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarıyla aynı binada bulunmama şartı aranır.

Gelen aramalar:
  • düğün salonu açma maliyeti
  • düğün salonu açmak
  • düğün salonu maliyeti
  • kır düğün salonu açma maliyeti
  • düğün salonu açmanın maliyeti

Yorum Bırakın!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Yandex.Metrica